trygghetssirkelen

Med bakgrunn i nyere tilknytningspsykologisk teori og forskning, ønsker COS-P å gi foreldre et «veikart» for å forstå barns behov og signaler, og vise hvordan man som foreldre kan forsøke å imøtekomme disse behovene.

COS-P kan gi deg en mulighet til å bli en enda bedre forelder for barnet ditt. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere til å møte livets utfordringer.

Barnet er sin egen bruksanvisning, helt fra fødselen av gjør de sitt ytterste for å vise oss hva de behøver.

Gjennom kurset ønsker vi at omsorgsgiverne skal føle seg gode nok, at det er rom for feiltakelse og at det aldri er for sent med endring

Hvordan foregår kurset?

COS-P anvender både grafiske materiale og video. Videoen viser foreldre og barn i samspill, og foreldrenes egne refleksjoner over hva som skjer i relasjonen. I tillegg gir videoen og COS-P trenerne en grundig innføring i tilknytningsteori.

Tilbudet er gratis for alle som ønsker å delta og kurset går over 7 samlinger, cirka 1½ time pr gang.

Oppstart

Oppstart 8. mars 2022 fra 14:00 til 15:30. De sju møtene blir holdt på tirsdager på Eigersund helsestasjon.

Påmelding

Påmelding og spørsmål til Karianne Eie Pettersen, på e-post eller telefon 400 21 213; eller til Inger Marie Iversen Vassbø på e-post eller telefon 479 78 030.

Relaterte lenker