trygghetssirkelen

Med bakgrunn i nyere tilknytningspsykologisk teori og forskning, ønsker COS-P å gi foreldre et «veikart» for å forstå barns behov og signaler, og vise hvordan man som foreldre kan forsøke å imøtekomme disse behovene.

COS-P kan gi deg en mulighet til å bli en enda bedre forelder for barnet ditt. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere til å møte livets utfordringer.

Barnet er sin egen bruksanvisning, helt fra fødselen av gjør de sitt ytterste for å vise oss hva de behøver.

Gjennom kurset ønsker vi at omsorgsgiverne skal føle seg gode nok, at det er rom for feiltakelse og at det aldri er for sent med endring

Hvordan foregår kurset?

COS-P anvender både grafiske materiale og video. Videoen viser foreldre og barn i samspill, og foreldrenes egne refleksjoner over hva som skjer i relasjonen. I tillegg gir videoen og COS-P trenerne en grundig innføring i tilknytningsteori.

Tilbudet er gratis for alle som ønsker å delta og kurset går over 7 samlinger, cirka 1½ time pr gang.

Oppstart

Møtene blir holdt på helsestasjonen på torsdager fra 19:30 til 21.00 med oppstart torsdag 26. januar 2023.

Påmelding

Påmelding til Gunhild T. Helset på e-post eller telefon 457 23 212 innen fredag 20. januar. Her gjelder «første mann til mølla prinsippet». Hilde Hetland og Gunhild er kursledere.

Relaterte lenker