Formålet med anskaffelsen er bl.a. å dekke kommunens behov for å peke på fremtidige muligheter for utvikling av Helleland.

Planområdet er om lag 4,3 km2. En stor del av planområdet er jord- og skogbruksområder som ikke skal bebygges.

Kontakt

Konkurransegrunnlag kan bestilles hos plansjef Dag Kjetil Tonheim. Tilbudsfristen er den 20.oktober 2017 klokken 14:00.