Forespørsel om samtykke til undersøkelse på fast eiendom - utredning i forbindelse med muligheter for etablering av mineralvirksomhet i Eigersund kommune (L)(2121044).pdf

Det ble i planteknisk utvalg 21.5.2024 stilt spørsmål om dette:

Johan Egeland (SP): Har kommunen fått brev fra Norge Mining om spørsmål om tillatelse til arkeologiske undersøkelser og evt grunnborring på noen av kommunens eiendommer? Tenker kanskje Imeseid Eikeli kan være interessante områder. Hva har kommunen evt. svart?

Kommunalsjef Samfunnsutvikling, Arvid Salvesen Røyneberg: Kommunen har mottatt forespørsel med tittel “24/14461 - Forespørsel om samtykke til undersøkelse på fast eiendom - utredning i forbindelse med muligheter for etablering av mineralvirksomhet i Eigersund kommune”.

Samtykke til arkeologiske undersøkelser handler primært om overflatekartlegginger. Dersom de ved gjennomføring av overflatekartlegginger finner områder de ønsker mer omfattende undersøkelser på, f.eks. sjakting, må dette avtales med den aktuelle grunneier – der en også ser på eventuell kompensasjon for inngrep.  

Henvendelsen er tildelt saksbehandler, og vil besvares i løpet av kort tid.