Når og hvor kan du forhåndsstemme her i kommunen?

Du kan forhåndsstemme i tiden 10. august – 10. september 2021. Her hos oss kan du forhåndsstemme her:

  • Rådhuset 4. etasje
    • Mandag – fredag kl. 0800 – 1500
    • Torsdag – 0800 – 1800
    • Lørdag – 1000 - 1500
  • De dagene det er vaksinasjon i Egersundshallen, er det mulig med forhåndsstemme der -  "Stikk og stem" hvis du tar vaksine - eller bare "Stem og stikk" for de som kun ønsker stemme.
  • Tirsdag 17. august er det mulig å forhåndsstemme i tiden 1700 - 1900 i Hellvikshallen og på Landbrukssenteret på Helleland.
  • Fredag 3. september er det mulig å forhåndsstemme 1100 - 1300 på Dalane videregående skole.

I tillegg kan du forhåndsstemme på helse- og omsorgsinstitusjoner. Her kunngjøres tidspunkt med oppslag på den enkelte institusjon.

Oversikt over alle valglokaler for forhåndsstemming og på valgdagen i Norge og utlandet finner du på www.valglokaler.no 

Legitimasjon og valgkort

For å kunne forhåndsstemme må du ha med legitimasjon.

Dersom du har mottatt valgkort, er det fint om du tar det med og/eller har søkt det opp i forkant på din mobiltelefon om du har fått det digitalt. Dette gjør det kjappere for oss å finne deg i valgsystemet, men det er ikke nødvendig med valgkort for å kunne forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. 

Tilhører du en annen kommune? Vær tidlig nok ute!

I valgsammenheng tilhører du (er manntallsført) den kommunen der du var registrert i folkeregisteret 30. juni 2021. Tilhører du en annen kommune, kan du ikke stemme i Eigersund kommune på valgdagen, men kun forhåndsstemme. Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at vi rekker å sende din stemme til valgstyret i den kommunen du hører til. De må ha den senest innen tirsdagen etter valgdagen, dvs. innen 14. september kl. 1700. 

Forhåndsstemme hjemme? 

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokale på valgdagen eller ikke kan forhåndsstemme på annen måte, kan du be om å få forhåndsstemme hjemme. Da vil vi komme hjem til deg og ta i mot din forhåndsstemme.

Som følge av covid-19 pandemien, er det i år frist til fredag 10. september kl. 10.00 til å søke om å få stemme hjemme, eller ambulerende stemmegivning som det heter i valgloven. 

For å be om å få stemme hjemme, kan du ta kontakt med kommunens veiledningstorg på telefon 51 46 80 00 og be om å få stemme hjemme. Våre valgfolk vil så ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for hjemmebesøk.