Har du mottatt valgkort i posten, vær vennlig å ta dette med når du forhåndsstemmer. Du kan allikevel forhåndsstemme dersom du ikke har mottatt kortet, da vi kan skrive det ut fra valgsystemet. Enten du har med valgkort eller ei, må du huske å ta med legitimasjon!

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner kunngjøres med oppslag på hver enkelt institusjon.

Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen valgdagen, 12. september kl. 12:00.

Steder for forhåndsstemming

Rådhuset 4. etasje

Eigersund kommune i Rådhuset 4. etasje. Åpningstid er mandag til fredag kl. 0730 – 1500

Eigersund bibliotek, Fabrikkplassen 2 (Eikunda Amfi)

Det vil være utvidet åpningstid på biblioteket i forbindelse med forhåndsstemming før valget. Åpningstid i perioden 10. - 19.august. Mandag stengt. Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00 – 15:00. Torsdag 10:00 – 18:00. Lørdag kl. 10:00 – 13:00. Åpningstid i perioden 20.august – 09.september. Mandag stengt. Tirsdag og torsdag 10:00 – 19:00. Onsdag og fredag 10:00 – 15:00. Lørdag 10:00 – 13:00.

Ambulerende stemmemottaking

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemmer på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen 7. september kl. 1500

Du behøver ikke ta kontakt hvis du er lagt inn eller bor på institusjon hvor det blir arrangert forhåndsstemmegivning. Valgstyret vedtok i sitt møte 23.5.11 at det skal gjennomføres forhåndsstemmegivning på følgende steder:

  • SUS, avd. Egersund sykehus
  • Lagård sykehjem
  • Lagård Bo- og servicesenter
  • Dalane Distriktspsykiatriske senter
  • Kjerjaneset Bo- og servicesenter
  • Lundeåne Bo- og servicesenter
  • Dalane Videregående skole
  • Aarstadtunet borettslag

Er du i tvil om hvordan du skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret på telefon 51 46 80 00

Relaterte lenker