Dato: 25. november 2020   09.00 - 15.00
Sted: Grand Hotell - Konsulatet

Saker

  • 19/40791 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
  • 20/32504 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Eigersund Næring og Havn
  • 20/40620 - Budsjett og økonomiplan for Eigersund Parkering KF

Dokumenter

Møtedokumentene for møtet finnes her.

Forslag fra partiene