Formannskapet har behandlet saken om «kutt» i  økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014. Denne behandlingen finner du i F-sak 63-14 – Økonomirapport for Eigersund kommune – mai 2014.

Samtidig har det blitt delt ut en del nye dokumenter, alle disse finner du Nye dokumenter i F-sak 63/14 – Økonomirapport for Eigersund kommune – mai 2014..Vær klar over at mesteparten av disse dokumentene er tidligere lagt ut, men ikke alle. Det er nå ingen dokumenter som er unntatt offentlighet lengre, da alle det gjelder er varslet.

Den videre behandling er at formannskapet skal ha et nytt møte på mandag kl. 1200 for å behandle saken igjen. Fortrinnsvis de delene som skulle utredes videre, men også en del andre bestillinger som har blitt gitt til rådmannen.

Kommunestyret vil så ha møte mandags kveld kl. 1700 for å fatte endelig vedtak.