Saker

 • Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapets møte 22.04.2020
 • Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 -31.12.2024.
 • Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021 -31.12.2024.
 • Oppføring av ny brannstasjon med uteområde på LangholmenÅpen035/20Videre drift av Byteltet
 • Utvidelse av Klagenemndeiendomsskatt for perioden 2019 -2023
 • Årsregnskap for Eigersund kommune 2019Åpen038/20Årsmelding "Muligheter i Eigersund" 2019
 • Årsmelding og årsregnskap 2019 -Eigersund Næring og Havn KF
 • Årsregnskap, noter og årsberetning 2019 -Eigersund Parkering AS
 • Årsregnskap, noter og årsberetning 2019 -Eigersund Parkering KF
 • Endring i vedtekter -Eigersund Parkering KF
 • Referatsaker til formannskapets møte 13.05.2020
 • Spørsmål og orienteringer i formannskapets møte 13.05.2020

Møtedokumenter

Dokumentene til møtet finner du her.