Orienteringer

  • Eiendomsskatt, orientering v/administrasjonen
  • Byteltet, orientering v/administrasjonen
  • Status Koronaviruset, kommunikasjonssjef Leif E. Broch

Saker

  • 018/20 Økonomisk avsetning til beredskapmidler for Corona-situasjonen
  • 019/20 Midlertidig forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger
  • 020/20 Fastlegesituasjonen i kommunen
  • 021/20 Hovedprosjekt for bygging av nye Rundevoll barnehage
  • 022/20 Tilbygg Statnett - ENH som byggherre