Det blir et formannskapsmøte som holdes i Herradshuset, Vikeså i Bjerkreim kommune, onsdag 29. april 15. På dette møtet er det kun en sak som skal behandles og det er «Eierstruktur Svånheia Eiendom AS - representantskapsmøte Dalane Miljøverk IKS (DIM) 30.4.2015». Representantskapet til DIM skal som sak 3 behandle «Svåheia Eiendom AS – Aksjonæravtale» og det er kommet ønske om at formannskapet behandler kommunens holdning til dette.

Dette ekstraordinære formannskapsmøte vil skje i etterkant av  møtet som alle formannskapsskapene i Dalane skal ha om kommunereform samme dag, 0830-1500.