Eigersund kommune følger Helsedirektoratets anbefalinger og har hatt generelt besøksforbud siden midten av mars. Kun kritisk syke har fått ta imot besøk. Vi har så langt ikke hatt koronasmitte på våre boenheter.

De siste ukene har det ikke vært koronasmitte i Eigersund. Tiden med besøksforbud har vært vanskelig for mange. Vi forholder oss til råd fra helsemyndighetene ved utforming av retningslinjer. Det vil komme en nasjonal veileder for hvordan besøk kan ivaretas. Signalene vi har fått er at pårørende skal kunne møte sine nærmeste utendørs, så fremt smittevernrådene følges. Oppmykingen kan bety noe økt smittefare, og det kan bli aktuelt å innskrenke mulighetene til besøk igjen dersom smittesituasjonen endrer seg.

Da det er begrenset hvor mange som kan ha besøk samtidig, må det på forhånd avtales tidspunkt for besøk med den enkelte enhet.

Retningslinjer for besøk