Gjennom uke 43 har helse og omsorgsavdelingen hatt besøk av forskere knyttet til «Context» prosjektet. Prosjektteamet består av norske og danske forskere, og ledes av Mia Vabø fra NOVA. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under deres program «gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL).

«Context» prosjektet har som formål å få mer kunnskap om hvordan kommuner kan understøtte eldre menneskers mulighet til å bo hjemme. I tillegg til Eigersund kommune, deltar fem andre norske og danske kommuner. Det dreier seg om praksis nær forskning der helse og omsorgsarbeidet studeres i sine «naturlige» omgivelser.  Derfor har det vært viktig for forskerne og «komme ned på grasrota», det vil si få være med ansatte ut og få et innblikk i hverdagslivet deres; se hva de gjør i jobben sin, og også snakke med dem om dette. Spesielt har forskerne vært tilstede i begge distriktene for hjemmesykepleie, dagsenteret på Kjerjaneset bo og servicesenter og i hverdagsrehabiliteringsteamet. I tillegg har de også vært innom på korttidsavdelingen 2vest, Frivilligsentralen, snakket med ansatt i Mestringsenheten og med kommunalsjef helse og omsorg.

Forskerne har også intervjuet flere innbyggere i Eigersund gjennom denne uka. Innbyggerne er personer som mottar eller har mottatt helse og omsorgstjenester fra kommunen. Innbyggerne har fått spørsmål knyttet til hva slags tilrettelegginger som gjør at noen klarer seg bra, til tross for sviktende helse. Og spørsmål knyttet til hvilke små og store hindringer som oppleves særlig vanskelig.

Forskningsresultatene skal bli til ny kunnskap som politikere og andre ansvarlige trenger for å forme morgendagens eldreomsorg.