Klima- og energiplanen utgjør fundamentet for kommunens strategiske og konkrete arbeid for å bedre bymiljøet og redusere Eigersundsamfunnets utslipp av klimagasser. Denne planen bygger på Energi og klimaplan for Dalane og føringene i denne jfr. del I, del II er handlingsdel og er mer spesifikk for Eigersund kommune.

Etter fristens utløp vil innspill og merknader bli vurdert og eventuelt innarbeidet i det forslag til plan som legges fram for kommunestyret til avgjørelse. Saken skal behandles endelig i formannskapet 30.11.011 og i Kommunestyret 19.12.011.

Høringsutkastet er lagt ut på plankontoret i Lerviksgården, Rådhuset og på Biblioteket på Amfi samt her på Eigersund kommunes hjemmesider. Uttalelser sendes til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund innen 09.11.2011.

Relaterte filer