Enhver som har noe å innvende mot forslaget, oppfordres til å komme med det til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no. Frist for innvendinger og fritakssøknad er satt til 28. mai 2020 klokka 15:00.

Relaterte dokumenter