Planen omfatter rapport i forhold til skredfare samt hensynssone ras og en ber særlig om en vurdering av NVE i forhold til dette herunder vurdering av rekkefølgetiltakene i planen.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Høring

Høringsperiode for planen er: 26.02.2016 - 08.04.2016.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen fredag 08. april 2016. Du kan også bruke skjemaet under.