Ta kontakt med Egersund kommunale legesenter. Bruk fortrinnsvis e-post legesenter@ekl.nhn.no. Prisen for vaksinen er 250,- kr.

Telefon: 51 46 16 80.

Relaterte lenker