Både kommunen og Eigersund havnevesen har hatt forurensing i Egersund havn på dagsorden i lengre tid. Ordføreren, som i 2012 også var leder av havnestyret, politianmeldte i samråd med havnefogd Knut Seglem i juni 2012 fire utslipp av fiskefett i Egersund havn. Samtidig ba ordføreren også om at fylkesmannen i Rogaland vurderte om det var tiltak som f.eks inspeksjon/oppfølging av utslippstillatelser som Fylkesmannen kunne bidra med for å få slutt på slike utslipp.

Politiet har i ettertid henlagt alle saken, men det er ikke registrert utslipp av samme størrelsesorden i Egersund havn etter nevnte utslipp, noe ordfører Leif Erik Egaas sier seg svært godt fornøyd med da hovedhensikten med politianmeldelsene var å få slutt på utslippene av fiskefett i havnen og å presisere alvoret.

Egersund SeaService, som er en medlemsorganisasjon for bedrifter i haven, har invitert til et åpen dialogmøte om forurensing i Egersund havn 18 februar 2014 kl. 1800 på Grand hotell. Til dette møtet er kommunen invitert ved ordføreren, rådmannen (rådgiver Lars Kolnes møter), teknisk (byggesakssjef Jale Valle møter) og brannvesenet (brannmester Svein Oskar Wigestrand møter).

Ordføreren ser svært positivt på at brukerne av havnen er opptatt av forurensningsproblematikken - også når det ikke er et akutt problem. Imidlertid har ordføreren i en tilbakemelding torsdag 12. februar til Egersund SeaService påpekt at:

"Ingen av oss representerer Eigersund havnevesen KF. Jeg synes derfor det er riktig at havnefogd Knut Seglem og styreleder Odd Stangeland blir invitert til å delta i tillegg til oss andre. Dette har jeg diskutert med Lars Kolnes, som jo som kjent representerer rådmannen, noe han er ganske klar på."

Som det fremgår er kommunen av den oppfatning at det vil være unaturlig å ha et dialogmøte for å diskutere forurensningsproblematikk for Egersund havn uten havnefogd Knut Seglem er representert all den tid at han vil være en av de mest sentrale aktørene i oppfølging av problematikken. Samme problemstilling er for øvrig også påpekt av leder for havnestyret Odd Stangeland.

Kommunen registrerer med tilfredshet at havnefogden i Dalane Tidene i dag opplyser at han er innstilt på å delta dersom han blir invitert.