Viste du for eksempel at platanlønn, hagelupiner og rynkeroser har blitt en trussel for det biologiske mangfoldet? Hageselskapet og fylkesmannen i Rogaland har utarbeidet en brosjyre om fremmede hageplanter som har forvillet seg og etablert uønskede forekomster som truer den lokale floraen. Brosjyren er rikt illustrert med foto og tar for seg en kort omtale av artene og deres opphav, utbredelse og problemstillinger, samt forslag til bekjempelsestiltak.

Relaterte dokumenter