Da Eigersund kommune startet å omdefinere deltidsbegrepet og ansvarliggjøre sine medarbeidere overfor egen arbeidssituasjon, så statistikken veldig annerledes ut. Nå er kommunen er i ferd med å dreie organisasjonen mot en heltidskultur.

I artikkelen kan en lese om erfaringer fra både ledere og ansatte når det gjelder lange vakter og  forhandlingsturnus. Samme sted sier prosjektleder Tone Tunheim at hun synes dette er en god start på et langsiktig arbeid.  «Vi har lagt et grunnlag, og når prosjektet er ferdig er det opp til enhetene å bruke de mulighetene vi har lagt til rette for».

Les hele artikkelen på regjeringen.no.

Fotoet er fra artikkelen og tatt av Camilla Bendixen.