Etter det blir det en periode med igangkjøring av pumpestasjonen, og så er Vann og avløp ferdig med sitt arbeid. Da er det den godkjente gatebruksplanen som skal settes ut i live.

KART-fremdrift-torget.png

Kartet viser

1. Område som er igjen å skifte ut ledninger på. Markert med rødt
2. Kabelgrøft. Strøm til pumpestasjon.
3. Kabelgrøft. Nytt styringsskap.