Fremdrift i Øvre Prestegårdsvei

Vann og avløp arbeider seg fremover i Øvre Prestegårdsvei. Her mangler cirka 70 meter med kommunal vannledning mot stikkveien til Vardberg. Etter det er det stikkveien mot vest som står for tur. Her skal 80 meter med rør legges. I tillegg skal det opparbeides en ny snuhammer på veien. Etter vann og avløp er ferdig vil vei og utemiljø ferdigstille gaten med murer og ny asfalt.

Oppstart i Motalaveien

På nyåret skal en starte opp med utskifting av gammelt ledningsnett fra Kjærlighetsstien, Prestegårdsveien og opp Motalaveien. I tillegg skal litt i Nonsfjellveien og Berget få nytt ledningsnett. Det vil være en tidkrevende og komplisert jobb, som nok vil ta hele året.

Veien blir helt stengt for trafikk i arbeidsområdet. Etter vann og avløp er ferdig vil vei og utemiljø også her ferdigstille gaten med murer og ny asfalt.