Når ledningene er ferdig skiftet i Prestegårdsveien, overtar Seksjon vei og utemiljø med og ferdigstille veien.

Prestegårdsveien er en del av sykkelløypa til Tour des Fjords i mai, og vil da ha nylagt asfalt og nye kantsteiner.