I løpet av den neste måneden vil følgende arbeider pågå på området:

  • Sikringsarbeider på anlegget.
  • Rigging
  • Fjerning av løsmasser på grav- og urnelund
  • Avdekking av veitrasé
  • Avdekking av grøftetrasé
  • Sprengning av veitrasé

Det er iverksatt sikringstiltak for skoleelever ved Rundevoll skole i form av gjerder og fartsreduserende tiltak.

Naboer vil de neste ukene merke en økt aktivitet i området. Eigersund kommune beklager de ulempen dette måtte medføre for dere.

Kontakt

Vi ønsker tilbakemeldinger om det skulle oppstå forhold som kan forbedres. Ta gjerne kontakt med Åshild Bakken på e-post eller mobil 976 94 114 for spørsmål.