Asfalteringen ned til gravlunden starter i neste uke.

T. Holand maskin har jobbet med grunnarbeidet, byttet ut massen på det store området og kjørt inn ny. Videre har det blitt gjort en god jobb med natursteinsmuren som er satt opp mellom veien og parkeringsplassen.

Stangeland maskin stiller fremover med anleggsgartnere for den siste finishen. Deretter vil en starte med driftsbygget som er planlagt å være ferdig til høsten om ett år. Stangeland maskin sitt arbeid innebærer plen, vannposter, prosesjonsvei, asfaltering av parkeringsplass, belysning, beplantning, benker, minnelund, natursteinsmurer, klokketårn og paviljong. 

Ny asfalt

Det jobbes i disse dager med krysset fra enden av Hoveræget og den nye veien ned til gravlunden. Fortau får ny kantstein og en håper å ha krysset og veien ferdig asfaltert innen en uke. Dette vil gi mindre støv fra veien i anleggsperioden. Her ombygges det i henhold til vedtatt reguleringsplan. Det blir et T-kryss opp mot skolen som vil begrense farten i svingen og øke trafikksikkerheten. 

Fortsatt et anleggsområde

Vi minner fortsatt om at dette fortsatt er et anleggsområde. Det er som ved alle liknende prosjekter, Ikke lov å bevege seg på området.