Møtested er Låvaberget i Vannbassengan i Egersund. Her driver vi med ulike aktiviteter som turer i skogen, kanoaktivitet, fiske med garn, vedarbeid, natursti, orientering, klatring, lommelykttur og kaffe og matlaging på bål. Vi avslutter alltid arrangementene med sosialt samvær og mat rundt bålet. Alle som vil være med er velkommen!

Arrangementet gjennomføres fast annenhver onsdag gjennom hele året klokken 17:30-19:30

Målet er at folk som trenger et puff for å komme seg ut, eventuelt også litt hjelp, skal ha et mål for en tur ut i frisk luft. Det skal være en lavterskel møteplass med fysisk aktivitet, god mat og tid for gode samtaler.

Foran hvert arrangement står en annonse i Dalane Tidende. I tillegg er det tilsvarende være en nyhetssak på hjemmesiden til Eigersund kommune og Dalane friluftsråd.

Dalane Friluftsråd koordinerer og har hovedansvar for gjennomføring av arrangementet. Dalane Friluftsråd vil stå for rammen rundt hvert enkelt arrangement mens lag og forening styrer aktivitet. Det er viktig at de som skal ha aktivitet tar kontakt med Dalane Friluftsråd en uke i før gjennomføring for å avklare detaljer om transport o.l. 

Aktiviteten må være klar til å begynne kl 17:30 og vare 30-45 minutter

Eigersund Kommune Samarbeider med Dalane Friluftsråd om styringen og gjennomføringen av Friluftsliv for alle. Tiltaket er forankret i ledelsen i Eigersund kommune og kommunal sjef kultur og oppvekst er leder av styringsgruppen for prosjektet.

Frivillige organisasjoner har en aktiv og viktig rolle i gjennomføring av arrangementene. Hver organisasjon deltar og gjennomfører 2 aktiviteter i året. Friluftsliv for alle skal være en møteplass hvor frivillige organisasjoner bidrar og informerer om sitt arbeid. Her får organisasjonen en god mulighet til å profilere sitt arbeid. Dette er folkehelsearbeid i en sosial ramme. For utført aktivitet vil lag/forening få et tilskudd. Har dere ikke fått dette tilskuddet er det viktig at dere tar kontakt med oss og gir oss informasjon om hvilket konto nr som tilskuddet skal utbetales til. Vi må også ha deres organisasjons nr

Dato for aktivitet våren 2015

 • 13.jan - Åpning av friluftslivets år, Dalane Friluftsråd og 1.Egersund speidegruppe
 • 28.jan - Eigersund Jeger og Fisk
 • 11.februar - Egersund Røde Kors
 • 25.februar - Lions Club Egersund
 • 11.mars - Dalane Turlag/Egersund Orienterings klubb
 • 25.mars - Egersund Skog- og Treplantingselskap
 • 8.april -Dalane Friluftsråd
 • 22.april - Civitan Club Egersund
 • 6.mai - Dalane Friluftsråd
 • 20.mai - Egersund Rotary
 • 3.juni - Egersund Hagelag