Arrangementet gjennomføres fast annenhver onsdag gjennom hele året fra halv seks til sju. En lokal organisasjonen har hver gang ansvaret for å sette opp en aktivitet for de fremmøtte. Det er en lavterskel møteplass med fysisk aktivitet, god mat og tid for gode samtaler. Arrangementene blir annonsert i Dalane Tidende.

Dalane Friluftsråd koordinerer og har hovedansvar for gjennomføring av arrangementet, og vil stå for rammen rundt hvert enkelt arrangement mens lag og forening styrer aktivitet.

Eigersund Kommune Samarbeider med Dalane Friluftsråd om styringen og gjennomføringen av Friluftsliv for alle. Tiltaket er forankret i ledelsen i Eigersund kommune og kommunal sjef kultur og oppvekst er leder av styringsgruppen for prosjektet.

Friluftskvelder våren 2017

Datoene for vårens arrangement og organisasjonene som skal ha aktivitetene er som følger.

  • 25. januar - Dalane Friluftsråd / Eigersund kommune
  • 8. februar - Eigersund Jeger og Fisk
  • 22. februar - Egersund Røde Kors
  • 8. mars -  Dalane Turlag/Egersund Orienterings klubb
  • 22. mars - Egersund skog og treplantingsselskap
  • 5. april - Civitan club Egersund
  • 19. april - Egersund Rotary
  • 3. mai - Lions club Egersund
  • 31. mai - Dalane Friluftsråd / Eigersund kommune
  • 14. juni - Egersund Hagelag