Pris 1000 kroner for alle dagene, og dette dekker lunsj hver dag, deltagelse på alle aktivitetene samt transport. Mer informasjon på hjemmesidene til Dalane Friluftsråd.