Røykesluttkurs

Dette er kurset for deg som ønsker hjelp til å slutte å røyke eller snuse. Oppstart er onsdag 14. oktober 17.00. Det er satt av totalt 6 kurskvelder.

  • Påmelding innen 1.oktober til Eli Sævareid på telefon 51 46 82 38 eller mobil 482 33 698.
  • Sted: Dalane Distrikts medisinske Senter, Egersund.

Kurs i mestring av nedstemthet og depresjon (KID kurs)

Oppstart blir i løpet av oktober og kurset vil foregå torsdager 11:00 - 13:30 og gå over 10 kursdager. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og se sammenheng mellom tanke og følelser.

  • Sted: Mestringsenhetens lokaler, Damsgårdsgaten.
  • Spørsmål eller påmelding til Mariann Johansson på telefon 474 71 685 innen 1. oktober 2015.

Egenandel

For begge kursene: Egenandel kr 300,-. Forbehold om nok deltakere. Deltakere ved Frisklivssentralen i Eigersund prioriteres ved fullbooking.