Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med diaré fra veterinærer. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

Les hele meldingen hos Mattilsynet.