Aktivitetstilbudene gjelder for barn og unge med nedsatt funksjonsevne fra 1.klasse til 10.klasse. Vi oppfordrer de som har vedtak om støttekontakt til å bruke støttekontaktene til å følge på aktivitetene. Det vil i tillegg suppleres med ungdommer fra Pingvinen som sponses av Egersund Sanitetsforening.