Vi søker frivillige hjelpere til å være vertskap på Formiddagskafé og Treffpunkt.

Velkommen til uforpliktende informasjonsmøte om Kreftforeningens planlagte tilbud i Egersund og oppgaven som frivillig.

  • Tid: Mandag 12. mai kl. 1700
  • Sted: Sanitetsforeningens lokaler, Bøckmannsgate 14, Egersund

Aktuelle personer får opplæring som frivillig hjelper i Kreftforeningen. Frivillige på Treffpunkt må levere politiattest.

For nærmere informasjon, kontakt Anja Helen Steinsland, telefon 913 51 597, anja.helen.steinsland@kreftforeningen.no, eller ring Kreftforeningens sentralbord 07877.