Området med desidert mest dugnadsinnsats er kultur og fritid inkludert idrett, med nær halvparten av de frivillige årsverkene. I Eigersund har idrettslagene mer en 5600 medlemmer og i tillegg kommer korps og kor, speidere og røde kors samt religiøse lag og foreninger.

I førjulstida bidrar kor, korps og orkestre med julekonserter, nissefester og julegrøt. Noen frivillige lager julefeiring for at alle skal ha noen å feire sammen med, mens andre svarer på telefonen når barn og ungdom trenger et lyttende øre. I Egersund har vi også Julebyen som i bunn er basert på frivillighet og dugnad.

Personene som ordfører Odd Stangeland ga en ekstra oppmerksomhet i desember viser at det er en stor bredde i det som blir utført i Eigersund, og mye av arbeidet blir også gjort utenom de organiserte lag og foreninger. Til å koordinere dette arbeidet har vi Eigersund frivilligsentral.

Eigersund frivilligsentral

Frivilligsentralen er et knutepunkt og bindeledd mellom de som vil gjøre en gratis innsats for andre, og for de som har behov. Her arbeider de to ansatte med å igangsette nye tiltak og aktiviteter, samt å bidra til å øke den lokale frivillige innsatsen i kommunen. Eigersund frivilligsentral har egne kontorer og møteplass på Gruset nær sentrum. Sentralen ble nevnt i ordførerens juletale til kommunestyret hvor de ansatte også fikk blomster.

Oppmerksomhet fra ordføreren

I desember og fram til jul valgte ordføreren å trekke frem en person hver dag for å vise mangfoldet i frivilligheten og for å sette pris på arbeidet som blir gjort gjennom året. De utvalgte ble også bedt på middag sammen med kommunestyret før jul hvor også en liten oppmerksomhet ble delt ut. Bildet i artikkelen ble tatt i denne anledningen. Her er det 24 navn, men lista som er satt opp i samarbeid med eigersund frivilligsentral kunne vært mye lenger. Derfor har ordføreren besluttet å ha en lignende julekalender også neste år.

De frivillige som ble fremhevet av ordfører Odd Stangeland i 2016 var

 • Maiken Larsen
 • Abram Kjell Sørdal
 • Marit Seglem Andreassen
 • Nils Bakka
 • Olaug Stølen
 • Tom Edvardsen
 • Daniel Thengs
 • Vally Assersen
 • Eva Rolfsen
 • Ståle Kristoffer Hærem Feyling
 • Bitten Fugelsnes
 • Geirulf Leidland
 • Karina Hagen
 • Kim Vamråk
 • Elsa Synnøve Ødegaard
 • Ove Ivar Randen
 • Inger Brit Solberg
 • Erik Torgersen
 • Ellen Svendsen
 • Bernhard Hagen
 • Jorunn Hadland
 • Bjørn Helge Sæstad
 • Kirsten Kolnes
 • Espen Egebakken

Relaterte lenker

Foto: Jan Ernst Samuelsen