På en god annenplass kom ski gruppa Helleland idrettslag. Med sin tilrettelegging for aktivitet bidro de til å skape liv og røre, og mange unge fikk prøve rulleski.

Vinner av quiz er Jorunn Jevanord og Stine Refsland Søsæther

Sentrumsforeningen bidrar med gavekort til beste stand og kulturkontoret med kinobilletter til vinnerne av quizen.

Sentrumsforeningen, kulturkontoret, folkehelsekoordinator, sykkelkoordinator og Frivilligsentralen.