Evalueringen er foretatt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Vestlandsforsking og Alethia. Kvalitetsvurderingen er et ledd i å synliggjøre kvaliteten på de offentlige internettsidene og for å stimulere til å øke kvaliteten på de offentlige elektroniske tjenestene.

Eigersund kommune skårer spesielt bra på kategorien ”nyttig innhold” hvor det bortimot er full pott. Vi ligger også godt over landsgjennomsnittet på ”Tilgjengelighet” og ”Brukertilpassing”. I dag er det ikke nok å ha en nettside med godt innhold. Informasjonen må også kunne leses av svaksynte, på forskjellige medier og distribueres fritt ved blant annet RSS.

”Informasjon er en viktig prioritet for Eigersund kommune og det er alltid rom for forbedringer. En egen portal skreddersydd nettbrett og telefoner er på vei og planer for en bedre løsning med postlister og dokumenter er under planlegging.”