Vi har også forsøkt med enkle sperringer, men noen har fjernet disse fysisk.

Politiet har hatt kontroller og avdekket ulovlig kjøring og det har vært avisoppslag. Vi får fortsatt bekymringsmeldinger om ulovlig kjøring og farlige situasjoner, og har derfor sett det som nødvendig å sette opp betongsperring. Dette hindrer bilkjøring, men sperrer ikke for sykler.

Nødetatene er varslet.