Eigersund kommune arbeider nå med avsluttende arbeider i de første områdene av Gamleveien som har fått nytt ledningsnett. Veien skal skrapes og valses, og høyden skal tilpasses  avkjørsler. Etter planen starter asfaltarbeidene på torsdag, og det vil da ikke være mulig å passere arbeidsområdene med bil.

Asfalten legges i to lag, og områdene vil derfor bli stengt i to omganger på torsdag og fredag, men det kan bli forsinkelser. I så tilfelle vil arbeidene måtte avsluttes i påfølgende uke. Eigersund kommune beklager ulempene dette medfører.

Planer videre

Gamleveien skal også asfalteres videre , men her må først arbeidene med ledninsnettet fullføres. Det skal i denne omgang graves videre fra Gamleveien 79, krysset med Eigersundsveien, og frem til Gamleveien 83. Det skal også graves opp i gaten mellom Gamleveien og Eigersundsveien. Når dette er fullført vil disse områdene sammen med strekningen ned til Gamleveien 52 bli klargjort og asfaltert.