Her har «mange gamle» jordmødre signert og ført fødsler på sirlige linjer. Protokoll er en liten skatt for jordmortjenesten i Eigersund. Kommunalsjef for helse og omsorg Ingeborg Havsø motar her protokollen av jordmor Bente Oddane Gundersen som nå snart skal pensjoneres. Dokumentsenteret arkiverer nå denne for å bevare den for framtiden elektronisk.

Bente har jobbet på Eigersund helsestasjon siden 1992. Hun har fulgt opp gravide og ufødte Eigersundere en årrekke, og er på 2.generasjon med fødsler og oppfølging av svangerskap. Det betyr at hun nå mottar barnebarna av de som hun tidligere har fulgt opp som gravide.