Arbeidene med å få på plass gang- og sykkelveien er ikke ferdige enda. Alle arbeider med vann og avløp er utført og satt i drift, men gjerder, asfalt og kantstein avventes til sluttføring av Eiger FK sin nye fotballhall. Da slipper en å re-asfaltere og sette på ny kantstein som kan ta skader av tungtransporten til og fra hallen. I mellomtiden er den gamle gamle veien åpen for trafikk.