Eigersundsordfører Odd Stangeland er glad for at gang- og sykkelveien nå er åpen, og ser frem til at Vegvesenet skal arbeide videre med flere prosjekter på Helleland. Han åpnet veien sammen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og prosjektleder Mari Kristina Holthe-Seim fra Statens vegvesen.

Eigersund kommune har benyttet anledningen til å legge ned nye vann- og avløpsledninger under sykkelveien.