Bane NOR var godt representert på åpningen og ga skryt til de lokale aktørene som var med på jobben. Disse ble valgt på bakgrunn av konkurransedyktighet på kvalitet og pris ble det sagt. B&G, Aker Solution og Espeland ble spesielt nevn. Et telt var satt opp for anledningen, og foruten at det ble servert taler og kulturelle innslag, ble det også kake og kaffe til de fremmøtte.

Til sammen er det investert 127,5 millioner kroner på jernbane- og gangbroene over sundet de to siste årene. Opprustingen av jernbanebroa har vært planlagt i lengre tid, men flommen Synne gjorde det nødvendig med ekstraarbeid. Gangbroa som går parallelt har også fått gjennomgå sitt for å øke sikkerheten og for å få en større vannføring.

Gangbroa binder sammen stien fra Egersund med den gamle smalspora jernbanelinja til Hellvik. Turveien kan enkelt benyttes med barnevogn og slynger seg blant fjellknauser adskilt av små tjern og skogholt.

Launes-DSC_0083.jpg

Launes-DSC_0091.jpg

Launes-DSC_0099.jpg

Launes-DSC_0103.jpg

Launes-DSC_0137.jpg

Launes-DSC_0150.jpg

Launes-DSC_0158.jpg