Tips Skina

Dersom det oppstår feil på et anlegg kan innbyggere bruke Skinas feilmeldingssystem for å melde i fra. Systemet registrerer feilmeldingen og dette vil være synlig i løsningen, men melder får ikke noe automatisk svar 

Meld om feil til Eigersund kommune

Innbyggere kan også melde fra om feil i kommunens feilmeldingsskjema. Denne meldingen sendes videre til Vei og utemiljø – som så tar forholdet opp med Skina. Melder vil da få et svar fra seksjon veil og utemiljø eller veiledningstorget om at sak er meldt til Skina, og at saken blir vurdert og fulgt opp. Prioritering av oppdrag kommer an på kapasitet hos Skina, antall feilmeldinger til enhver tid – og om det er en enkel feil som kan raskt utbedres eller noe større og mer komplisert. 

Oppfølging

Når det gjelder oppfølging av feil på gatelys vil det fort ta litt tid, da det dessverre er svært mye feil på gatelysanleggene i Eigersund kommune. Ved feil må det også først feilsøkes og deretter vurderes hva som kan og skal gjøres – og i noen tilfeller kan feil ikke enkelt utbedres uten større oppgraderinger på anlegget. Da er det en større investering som det må være midler til, og som vil ta tid (om det skal prioriteres). Dermed kan vi ikke garantere noe når det gjelder hvor lang tid det vil ta å utbedre feil.