Responstiden på rapporterte feil avhenger av kritikalitet og arbeidskapasitet med tanke på andre feil og arbeidsoppgaver i fordelingsnettet. Dette er regulert i driftsavtalen mellom kommunen og Dalane Nett AS.

Henvendelser Dalane Nett

Dersom det er spørsmål om spesifikke henvendelser så kan disse rettes til kundeservice hos Dalane Nett på 51462501, eller direkte til undertegnede.

Feil på gatelys kan også meldes via kundeportalen.

Riksvei

Det spesifiseres at Dalane Nett AS ikke har ansvaret for belysningen langs Rv 42 fra Eie, rundkjøringen ved jernbanen, til Krossmoen og fra Eigerøy bro til rundkjøringen ved Fardal Bil. Henvendelser vedrørende disse anleggene rettes til Statens Vegvesen på nett eller telefon 175.