Når foresatt som har søkt om barnehageplass logger seg inn i foresattportalen, vil du se at du har fått et tilbud ved hjelp av et rødt ikon på barnets navn – samt et tall i venstremenyen, bak valget «tilbud om plass».

Foresattportalen