Landøyda er en fleråring plante, med vakre, gule blomster og flikete blad. Landøyda er vår største og flotteste svineblomart og er nokså lett å kjenne igjen på størrelsen, den er 40–80 cm høy.

Hindre spredning

Den er svært giftig for storfe og hest og sprer seg lett hvis den får sette frø. En plante alene har i gjennomsnitt over 2000 frø. Ved større mengder landøyda i silo eller høy kan problemet med forgiftning bli enda større enn på beite.

Når plantene er i blomstring, som nå, er det viktigste tiltaket å hogge av, eller helst rive opp, alle planter med blomsterstengel slik at de ikke får frødd seg. Plantene bør brennes hvis dette er klarert med brannvesenet. Hvis ikke brenning tillates, bør planten hives i restavfall for brenning på søppelanlegg.

Relaterte lenker

Wikipedia: Landøyda

Foto: Claus Ableiter [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons