Global Future skal mobilisere personer med flerkulturell bakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Prosjektet handler om å kvalifisere høyt utdannede kvinner og menn til relevante posisjoner i arbeidslivet, fremme gode historier og gode rollemodeller, og utvikle nettverk mellom bedriftene og innvandrerbefolkningen.

Har du flerkulturell bakgrunn?

For å opprettholde vår konkurransekraft har vi stadig behov for kompetent arbeidskraft innen alle sektorer av vårt arbeidsliv. Global Future er en nasjonal talentmobilisering av høyt utdannede mennesker med flerkulturell bakgrunn for videre kvalifisering til lederposisjoner og styreverv i privat og offentlig sektor. Vi søker etter 25 kvalifiserte og motiverte deltakere med gode norsk-kunnskaper til kull 3 i global Future i Rogaland.

Informasjonsmøte

I Egersund vil det bli informasjonsmøte 17. september mellom 18:00 og 19:00 på Dalane videregående skole.

Påmelding til informasjonsmøtene

For mer informasjon se nettsidene til NHO - Rogaland. Søknader må leveres via internett. Søknadsfrist er 30. september 2014. For mer informasjon kontakt prosjektleder i Global Future Rogaland, Suzanne de Kok Selstad på e-post eller telefon 51 84 13 00.