Det har de siste dagene vært ulike mediaoppslag om problemer med legemiddelmangelen knyttet til Norsk Medisinaldepot (NMD), oppslag der det også blir hevdet at Eigersund kommune omfattes av problemene.
 
Dette har bl.a sin bakgrunn i at Statens Helsetilsyn 6. mars 2019 sendte ut et brev til de kommunene som mottar multidosepakkede legemidler fra Norsk Medisinaldepot (NMD)/Vitusapotek AB 28. I brevet ber kommunene formidle informasjon til de som håndterer multidosepakkede legemidler og til alle praktiserende leger i kommunen.
I brevet står Eigersund kommune oppført som en av de berørte kommunene som mottar multidosepakkede legemidler fra NMD/Vitusapotek AB 28. 
 
Dette er ikke rett da vi får multidosepakkede legemidler fra Vitusapotek Egersund. De har ikke alle disse utfordringene som Vitusapotek AB 28 har. Vitusapotek Egersund er i direkte dialog med legene, avdelingene og de som pakker Multidosen, nemlig FARMAKA. På denne måten har de bl.a klart å løse ulike leveringsvansker. Det er også god dialog mellom apoteket, fastlegene og kommunen.
 
Kommunen har allikevel hatt gjennomgang av medisinhåndteringen og har også satt i verk ekstra kontrolltiltak på medisinhåndteringen.