Bruk av Drop-box og andre lagringsmedier kan også utgjøre en risiko hvis dette ikke er godkjent internt.

I tillegg kommer alle tekniske sikkerhetstiltak som må oppdateres og vedlikeholdes. Sammen skal vi alle bidra til at det digitale samfunnet blir tryggere å ferdes i. Digitaliseringen av Norge er avhengig av at alle bidrar til å trygge nettet og gjøre det vanskeligere for datakriminelle å operere.

Nasjonal sikkerhetsmåned

Eigersund kommune deltar i nasjonal sikkerhetsmåned for å informere både innbyggere og ansatte. Les mer her.