Prøvene viste at det var noe lavere bakterietetthet i Vannbassengan enn i Gådå, men at begge steder må kunne sies å ha normalt god badevannskvalitet.