Høsten 2010 ble Eigersund kommune godkjent som en av seks pilotkommuner for universell utforming i Rogaland. Det er den nylig utdelte Tilgjengelighetsprisen 2010 som får nettstedet til å finne fram godordene.

Nettstedet universell utforming er informasjonskanal for Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013. Handlingsplanen koordineres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Relatert lenke

Universell-utforming.miljo.no