hus-til-boligsosialt-arbeid-hus-1.jpg hus-til-boligsosialt-arbeid-hus-3.jpg hus-til-boligsosialt-arbeid-hus-5.jpg
hus-til-boligsosialt-arbeid-hus-2.jpg hus-til-boligsosialt-arbeid-hus-4.jpg hus-til-boligsosialt-arbeid-hus-6.jpg

Leieavtalen

Husleie, nøkler, forsikring, skader

Innendørs

Kjøkken, bad, stue, soverom, brannsikkerhet

Utendørs

Felles areal, avfall, dyrehold

Annet

Utflytting, strøm, flyttemelding, ordensregler, fra leie til eie

 


Velkommen som leietaker

Hvis du bor i en kommunal bolig, har du et ansvar for å ta godt vare på boligen din. Alle tjener på at boligen beholder sin verdi. For deg som bor i boligen er det mye bedre når  alt virker som det skal.

Leieavtale

Husleie

Husleiefaktura sendes ut hver måned forskuddsvis. Purring/ inkassovarsel blir sendt ca. 14 dager etter forfall dersom faktura ikke blir betalt. Det påløper gebyr ved purring. Dersom det skyldige beløp fremdeles ikke blir betalt, starter prosessen med rettslig inndrivelse og eventuelt utkastelse, med de ekstra omkostninger som her vil måtte påløpe.

Dersom det skyldige beløp ikke blir betalt oversendes saken til inkasso. Da vil det påløpe inkassoomkostninger. I tillegg vil det bli foretatt utkastelse.

Nøkler

Ved innflytting får du utdelt en nøkkel til boligen. Nøkler til systemlås kan bare bestilles gjennom Eigersund kommune. Hvis du ønsker flere nøkler, må det betales for ny nøkkel ved bestilling.

Forsikring

Huset og leiligheten er forsikret av Eigersund kommune. Dette betyr at huset du bor i er forsikret, men du må selv tegne innboforsikring for egen regning. Dette er et krav fra Eigersund kommune for leie av kommunal bolig.

Skader

Oppstår det skader eller feil på leiligheten i ukedager mellom 0730 og 1500, som må utbedres straks, skal du ta kontakt med bygg og eiendomsavdelingen i Eigersund kommune på telefon 51 46 83 19.

Andre henvendelser angående boligen tas også med Bygg- og eiendomsforvaltningen. Beboere skal ikke på egenhånd be firmaer om å få utført arbeid. Slike regninger vil ikke bli betalt av Eigersund kommune.

 


Innendørs

Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal det være ro i leiligheten, men også utenom dette tidsrom skal du ta hensyn til dine naboer. Hovedregel er at boligen benyttes slik at naboer ikke sjeneres.

​Som beboer har du ansvar for kildesortering av ditt eget søppel. Se mer under punkt om avfall. 

Leiligheten skal være tilstrekkelig oppvarmet ved ferie/fravær i den kalde årstid, slik at vann og avløpsrør ikke fryser.

 

Kjøkken

Klikk på lenkene for informasjon

 

Bad

Her har vi samlet noen korte filmer og annen informasjon som viser deg gode tips for enkelt vedlikehold av ditt bad:

 

Stue

Klikk på lenkene for informasjon.

 

Soverom

Klikk på lenkene for informasjon

 

Brannsikkerhet

Brenner det? Ring Brannvesenet 110

Brenner det i din leilighet?

 • Forsøk å slukke brannen med brannslukningsutstyret i din leilighet.
 • Hold alle dører og vinduer lukket. Lukk døren etter deg hvis du forlater leiligheten. Da hindrer du brannen i å spre seg til naboene.
 • Hvis det brenner i en gryte, legg på lokk eller dekk over med ullteppe. Ikke bruk vann.

Brenner det i bygget?

 • Ikke røm gjennom brannrøyk. Hvis det er røyk i oppgangen, må du holde deg inne i leiligheten og vente på hjelp.
 • Hvis oppgangen er fri for røyk, kom deg ut i sikkerhet. De aller fleste som omkommer i brann, dør i røykfulle fellesområder.

Brannfeller

 • Røyking. En av de vanligste årsakene til dødsbrann er røyking på senga. Hvis du røyker inne, er det viktig at du bruker store og stabile askebegre.
 • Komfyren. Gå aldri fra komfyren når du lager mat.
 • Levende lys. Forlat aldri et rom med levende lys. Unngå å bruke brennbare lysestaker og pynt som kan ta fyr.
 • Elektrisk utstyr. Pass på småelektronikk som kaffetraktere og vannkokere. Ta ut kontakten etter bruk.
 • Skjøteledninger. Mange elektriske apparater i kombinasjon med skjøteledninger med ekstra stikkontakter, gir overbelastning og tar lett fyr.
 • Mobilladere kan ta fyr, og skal ikke stå i kontakten når de ikke brukes. Ikke lad mobilen din om natten.
 • Lyspærer. Ikke bruk sterkere lyspærer enn anbefalt. Svimerker på lampeskjerm, gardiner eller møbler varsler om for sterk pære.
 • Tørking. Ikke heng klær til tørk på de elektriske ovnene.
 • Skitne kjøkkenfilter. Du bør rense filteret til kjøkkenvifta en gang i måneden. Fettet som setter seg fast i det hver gang du lager mat kan være brannfarlig.

Relaterte lenker

 


Utendørs

Som beboer har du ansvar for at terrasser, hage og gårdsplass er i ordentlig stand. Dette innebærer å klippe gress, hekker og luke i bed.

​Du må foreta renhold av gater og fortau utenfor huset, og gårdsplassen skal holdes fri for boss og søppel. Leier har ansvar for snømåking ved inngangsparti og frem til atkomstvei, parkering etc. Klesvask skal ikke henges opp til sjenanse for omgivelsene.

 All parkering i området skal skje på anviste plasser. Dette gjelder for alle kjøretøy. Uregistrerte biler, campingvogner og store kjøretøy skal ikke plasseres i gårdsrom eller på parkeringsplasser. Eigersund kommune kan få disse fjernet for eiers regning.

Du må til enhver tid holde rister, sluker og avløp på terrasser og kjellertrapper rene for blader og boss, slik at overvann ikke gjør skade på boligen. Du må følge de regler som gjelder for grilling og bruk av åpen ild.

​Det er ikke tillatt å lade el-bil med skjøteledninger fra kommunal bolig. Dette medfører økt brannfare da slik ladning krever et dedikert ladeuttak.

Felles areal

I leiligheter med felles inngang, skal leietakerne selv vaske trapper og gang etter de regler som gjelder for boligen. Trapper og fellesgang skal alltid være rene og ryddige. Felles dører skal holdes låst. Private eiendeler (slik som barnevogner, sykler o.l.) skal ikke oppbevares i felles trapperom og ganger. 

 Møbler, hvitevarer og annet innbo skal ikke plasseres i kjeller, hage eller gårdsrom. Fellesområder og fellesrom må ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for.

Avfall

Du som beboer har ansvar for kildesortering av avfallet ditt. Dalane Miljøverk IKS (DIM) har ansvar for henting av husholdningsavfall fra boligen. Mer informasjon om sortering, henting av avfall etc finner du på hjemmesiden til DIM.

Dyrehold

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å ha dyr i boligen. Dersom du ønsker å ha husdyr i boligen må skriftlig samtykke fra Eigersund kommune foreligge. 

Ingen må anskaffe seg husdyr før en skriftlig tillatelse er gitt. Slik tillatelse blir kun gitt dersom tungtveiende grunner taler for det, og at dyreholdet ikke er til ulempe for kommunen eller øvrige brukere av eiendommen. Ved klager på husdyr kan husdyr måtte fjernes.

Søknad gjelder kun ett dyr. I borettslag/sameier må skriftlig søknad også sendes styret. Husdyr må ikke anskaffes før skriftlig godkjenning fra styret foreligger.

 


Utflytting

Ved utflytting skal alle eiendeler, også søppel, fjernes fra leiligheten, boder, kjellerrom og loftsrom. Leiligheten må være ordentlig rengjort og utvasket før nøkler leveres bygg og eiendomsavdelingen i Eigersund kommune.

Det skal ikke fjernes ting som tilhører leiligheten, som for eksempel hageutstyr, garderobeskap, panelovner, lysarmaturer, røykvarsler og brannslukningsutstyr. Utstyr tilhørende hjelpemiddelsentralen skal være tilbakelevert før nøklene leveres til Eigersund kommune.

Der hvor nøkler er utlevert til andre, slik som familie, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brannvesenet (alarm) må disse innhentes og leveres Eigersund kommune ved utflytting. 

Leietaker må betale strøm og husleie til og med den dagen alle nøkler er levert til Eigersund kommune. Nøkler leveres til resepsjonen på teksnisk avdeling i Lerviksgården 2. etasje, våre åpningstider er mellom 0800 og 1500. 

Adresseforandring må meldes til Folkeregisteret.

Strøm

Det opprettes et strømabonnement i leietakers navn hos Dalane Energi. Eventuelt betales det et fast beløp i måneden som avregnes årlig.

Flyttemelding

Både når du flytter inn og når du flytter ut av en bolig må du selv sende flyttemelding til folkeregisteret. Flyttemelding kan sendes elektronisk eller i papirformat. ​

Elektronisk flyttemelding sendes via skatteetatens hjemmesider. Flyttemelding i papirformat sendes eller leveres til skatteetaten.

Ordensregler

Leietaker må til enhver tid rette seg etter de regler som gis av Eigersund kommune, borettslag eller sameier.